Miért Waldorf?

Cikkek

Waldorf-pedagógiai kutatás

Könyvek

Bettelheim, Bruno:
A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek
A klasszikus európai meseirodalom legszebb darabjai: a Jancsi és Juliska, a Piroska és a farkas, a Hófehérke és a hét törpe és még számos ismert mese évszázadok óta a fejlődő és bontakozó gyermeki lélek szellemi tápláléka. Az elmúlt évtizedekben a "racionalista" beállítottságú pedagógusok és pszichológusok úgy vélték, hogy a mesék ijesztő és kegyetlen motívumai ártalmasak a gyermeki lélek fejlődésére, ezért támadták és akadályozták a mesék eredeti, népi, "hagyományos" fogalmazásban való megjelenését. Bruno Bettelheim gyermekpszichológus a mesék részletes elemzése során bemutatja, hogy a felnőtt ésszel ijesztőnek és kegyetlennek tűnő mesemotívumok milyen módon vesznek részt a gyermek lelki "anyagcseréjében", és hogyan segítenek megoldani a valóban ijesztő konfliktusokat, melyek lélektani megértése és feldolgozása nélkül a gyermek nehezen válhat kiegyensúlyozott, ép lelkű felnőtté.
ISBN: 9789631360189
Goebel-Glöcker:
A Nagy gyermek-kalauz
Egy egészen újszerű tanácsadót tart kezében az olvasó. Elsősorban szülőknek szól, ám mindazoknak támaszt nyújt, akiknek gyermekek gondozásával, nevelésével, gyógyításával van dolga. Mennyiben új? Miért fordították le már 20 nyelvre? A hagyományos tanácsokon kívül - azokon túlmutató - széles látókörű, alternatív lehetőségek egész sorát tartalmazza, egészen tizenéves korig. Három részre tagolódva kimerítően tárgyalja a hétköznapi betegségeket, a gyermeki fejlődés elősegítésének lehetőségeit és a nevelés egészségmegőrző hatását. Az egészséges és a beteg napok teendőinek gyakorlati leírásán túlmenően olyan árnyalt elméleti összképet nyújt, melynek segítségével megérthetjük, hogy hogyan illeszkednek össze nagy egységgé a gyermek fejlődésének apró mozzanatai. Segítségével megérezhetjük tetteink jelentőségét, mellyel gyermekeink útját igazgatjuk mai nehéz világunkban. A könyv célja, hogy a szülők önálló ítéletalkotását és biztonságérzetét növelve elősegítse gyermekeik bizalommal és melegséggel átszőtt, egyéni és szabad fejlődését.
ISBN: 9636501025
Vekerdy Tamás:
A Waldorf-iskola első három évének programjáról
A Waldorf-iskola történetéről, ismeretelméleti hátteréről, pedagógiájának fiziológiai, orvostudományi, pszichológiai és antropológiai megalapozottságáról továbbá a praxisból fakadó és a praxisba visszatöltött intuitív felismerésekről az elmúlt két évben már magyar nyelven is megjelentek vázlatos ismertetések. Ugyancsak szó esett a Waldorf-pedagógia olyan alapkategóriáiról, mint az osztálytanító és az epochális tanítás. Ugyanezek az ismertetők a Waldorf-pedagógiának a művészi, a gyakorlati és az intellektuális képzést egységessé organizáló tevékenységmódját is leírták, melynek alapján - Pestalozzi nyomán - a Waldorf-pedagógiát "a szív, a kéz és a fej" egységes fejlesztését részleteiben is kidolgozó pedagógiai rendszernek tekinthetjük.
ISBN: 9638347937
G. Ekler Ágnes:
A Waldorf-pedagógia és a korproblémák
"Abban a nem mindennapi helyzetben vagyok, hogy osztálytanító lehetek egy Waldorf-iskolában. Abban a hitben élek, hogy ez egy kivételes helyzet. Abban a kegyben van részem, hogy minden áldott napom valódi élményeket ad. Abban reménykedem, hogy a valóságot tudom megérinteni a majdan felnövő gyerekek révén..."
ISBN: 9632145852
Bettelheim, Bruno:
Az elég jó szülő - Könyv a gyereknevelésről
Az elég jó szülő évtizedek óta a gyereknevelés megkerülhetetlen klasszikusa. Bettelheim azt vallja, ha valaki jól akarja fölnevelni a gyermekét, nem kell feltétlenül tökéletes szülőnek lennie: a tökéletesség halandó ember számára nem elérhető. Az viszont lehetséges, hogy elég jó szülők legyünk, vagyis olyan szülők, akik jól nevelik gyermekeiket. Ha erre törekszünk, nevelési hibáinkat, melyeket legtöbbször épp azért követünk el, mert gyermekeinkkel kapcsolatos érzelmeink túlságosan erősek bőségesen ellensúlyozni fogják azok a helyzetek, melyekben helyesen cselekszünk.
ISBN: 9789633552612
Vekerdy Tamás:
Az iskola betegít? - Az élet dolgai
Szülők, tanítók, intézmények - csak mellékszereplői a népszerű pszichológus írásainak, főhőse a gyermek. Az írások a felelősségről szólnak, legyen bár témájuk a pedagógusi és szülői szerep, a család, az értékszocializáció, a tanszabadság vagy a drogfogyasztás.
ISBN: 9789637168833
Vekerdy Tamás:
Az óvoda és az első iskolai évek - a pszichológus szemével
Le kell-e vinnünk az iskolai oktatást már az óvodai évekbe is ahhoz, hogy az elkövetkező években a gyerekek oktatásában, képzésében megfelelő eredményt érjünk el? Az ismert gyermekpszichológus markáns választ ad a kérdésre.
ISBN: 9789632481029
Payne, Kim John:
Egyszerűbb gyermekkor - Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb gyerekeket?
A világhírű pszichológus-pedagógus szerző műve több országban valóságos mozgalmat indított el: szülőkét, akik nem hagyják, hogy korunk konzumkultúrája bedarálja őket, és egy élhetőbb, tartalmasabb, szebb gyermekkort kívánnak lányaiknak és fiaiknak biztosítani. Ez a könyv arról szól, miként csökkenthetjük gyermekeink életében a fékevesztett tempót, a stresszt, a képernyők uralmát, a tárgyak, tevékenységek és tagolatlan információk sokaságát, melyek anélkül árasztják el és teszik függővé őket, hogy igazi örömet nyújtanának nekik. A könyvben leírt egyszerűsítési rendszer minden családban megvalósítható, feltéve, hogy megvan a szándék és az elkötelezettség. A szerző nem "könnyen, gyorsan" típusú instant megoldásokat kínál, hanem egy szemléletmódot: a gyermekkor tiszteletét. Ettől azonban nemcsak gyermekünk fog megkönnyebbülni, de mi magunk is felszabadítónak találjuk majd az egyszerűsítéssel nyert bensőségesebb, melegebb családi légkört és szülői hitelességünk növekedését.
ISBN: 9786155281075
Vekerdy Tamás:
Gyerekek, óvodák, iskolák
Mire van szüksége a gyerekemnek - hogy boldoguljon? Milyen óvodát, iskolát válasszak neki - ha tehetem? Miért? És ha nincs választék? Milyen különórákra küldjem, ha tehetem, és mikortól? Mikor és mivel teszek jót neki, vele (mikor "építem a jövőjét")? Ha hajszolom, vagy ha kímélem? Miből tudom meg, hogy jól választottam-e? Mi jellemzi a jó óvodát, iskolát? Otthon mit kell még hozzátennem ahhoz, amit az óvoda, vagy az iskola követel tőle? Az ismert és kedvelt pszichológus a gyermeknevelésről, iskolaválasztásról ír a sorozat legújabb kötetében.
ISBN: 9789637168154
Dr. Mezei Ottóné:
Járjak-e a Waldorf úton? - Előadások Rudolf Steiner pedagógiájáról
"A Biokultúra Egyesületben karácsonyi ajándékként évek óta elhangzik egy-egy pedagógiai előadás is az ún. Waldorf-pedagógia szemlélete alapján. Az Egyesület vezetői ugyanis úgy gondolják, hogy az olyannyira szükséges alternatív életvitel, vegyszer nélküli mezőgazdaság és kertészkedés, egészség- és környezetvédő szemlélet megalapozását gyermekkorban jó kezdeni. Ma, mikor az alternatív pedagógiák iránt egyre növekszik az érdeklődés, ez az elgondolás igazolást nyer. Az elmúlt években megkezdték a tanítást az első magyarországi Waldorf-, azaz Rudolf Steiner iskolákban, és az első hasonló jellegű óvodát hamarosan követte néhány újabb. Sokan kérdezik: miben is áll ez a pedagógia, milyenek a módszerei és miért olyanok amilyenek. Ezek az előadások első megközelítésre valók voltak. Sajnos, a hozzájuk tartozó bemutatott képeket, játékokat, a furulyaszót és a zenét nem tudjuk mellékelni, de néhány előadás kissé rövidített szövegét itt átnyújtjuk az érdeklődőknek."
ISBN: 963408682
Vekerdy Tamás:
Másféle iskolák - (Talán: a Waldorf?)
A jó iskolák a gyerek megismeréséből, fejlődése törvényeinek kutatásából indulnak ki munkájukban. A kedvelt gyermekpszichológus könyve a Waldorf iskolákról ad körképet. Az iskolaválasztás dilemmáival szembesülő, leendő szülőként, érdeklődőként tudunk-e eleget az alternatív iskolákról: elveikről, szerveződésükről, működésük hátteréről? Vekerdy Tamás írásai bepillantást engednek a "másfajta" iskolák színes, változatos életébe és segítenek megérteni szándékaikat, törekvéseiket.
ISBN: 9789637168291
Török Sándor:
Mi az antropozófia
A könyv hátoldalán található ismertetőből: "Török Sándor – e könyv szerzôje – 1985-ben halt meg. Ő egész életét annak szentelte, hogy az antropozófiát – melyet Göllner Mária által ismert meg – átadja másoknak. S tette ezt nehéz időkben, amikor bűn volt ilyesmivel foglalkozni. Sándor bácsi elbeszélgetett a köré gyűlőkkel, „mesélt” nekik, s számukra írta meg a Bevezető előadásokat. A könyv elején olvashatják néhány egykori tanítvány – Vekerdy Tamás, Drahos Sándor, Szilágyi Péter, Popper Péter – visszaemlékezéseit, amely képet ad e szeretettől áthatott és humort sem nélkülöző közös munkáról."
ISBN: 9789630052016
Streit, Jakob:
Nevelés, iskola, szülői ház és a Steiner pedagógia
"Boldog az a gyermek, akit a felnőttek rávezettek arra, hogy a természet hangjaira és beszédére odafigyeljen. Minden anyának kétszer kellene elolvasnia Jakob Streit látszatra igen egyszerű, de annál mélyebb és igényesebb gyermeknevelési könyvét, mely egyben az évszázad egyik legszebb pedagógiai munkája Nyugat-Európában. A gyermeki méltóság szent titkainak érintésén túl a családi élet különb és méltóbb megformálásához ad gyakorlati tanácsokat, az európa-hírű svájci író. Egy szerény, de valóban érett és felnőtt lélek hangja hallatszik itt: Mily sokat is jelent az ember számára, ha későbbi éveiben úgy vallhat, mint Christian Morgenstern: ´Merem állítani, hogy én még mindig gyermekkorom napsugarában és napsugarából élek´."
ISBN: 9789636502799
Ujhegyi Hedvig:
Otthon és családi élet új megközelítésben - Az 1999-2000-es dornachi Családkultúra Konferenciákon elhangzott előadások gyűjteménye
Mindennapi témákról szólnak ezek az előadások, melyekből egy gyűjteményt készítettünk, de nem mindennapi megközelítésben. Hogyan lehet a házimunkának egy új minőséget adni az elveszett régi értékek helyett, hogy az kedvvel és erővel töltse el a család tagjait. A kötet tartalmából: A család és a házimunka spirituális háttere; Az anyagok és tárgyak rejtett hatásai; Formatervezés a háztartásban; Idő és ritmus a napok és évek folyamatában; A család életközössége, lényének tagjai és egyénisége; Káosz a hétköznapokban - a takarításról és a gondozásról; A gondolkodásban, érzésben és akaratban fellelhető rend és rendetlenség emberhez illő kezelése; A családi kapcsolatok sérülései és azok gyógyítása.
ISBN: 9632103521
Carlgren, Frans:
Szabadságra nevelés (Rudolf Steiner pedagógiája)
Képek és tudósítások a nemzetközi Waldorf-mozgalomról - A Waldorf-pedagógia megalapítója az osztrák Rudolf Steiner (1861-1925). Élete során Európa különböző országaiban gazdag kulturális tevékenységet fejtett ki. A Waldorf-pedagógia fejlődéspedagógia, melyben döntően az életkori sajátosságok határozzák meg a tevékenységformákat, a módszert és a tananyagot. A Waldorf-iskola nem felekezeti, nincsen benne hely hátrányos megkülönböztetéseknek vagy politikai tevékenységnek. A keresztény kultúra értékeit közvetíti, de felekezethez kötött vallási, világnézeti nevelés nem jelenik meg az iskolákban. A Waldorf-pedagógia tulajdonképpen a régi értékek újjáélesztése. Szellemi háttere az antropozófia („emberi bölcsesség”, keresztény alapokon álló szellemi tudomány). A Waldorf iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését harmónikus egységben kezeli. A nevelést művészetnek tekinti, a tanulási folyamatot pedig a szabadság eszközének, amellyel elvezethetjük a gyermeket önmagához, hogy felnőttként képessé váljon saját útjának felismerésére és követésére.
ISBN: 9630390973
Lindenberg, Christoph:
Waldorf-iskolák: szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni
Ez a fontos könyv 1975 áprilisában jelent meg először a nagy Reinbek/Hamburg-i Rowohlt kiadó neveléstudományi szakkönyv sorozatában, a szakemberek és az érdeklődő nagyközönség számára húszezer példányban, és már májusban újabb tizenötezer példányt kellett a piacra dobni. Az érdeklődés ezután sem csökkent, s a könyvecske a következő évtizedben megközelítette, majd elhagyta a bűvös kétszázezres példányszámot, ami Németországban is a csúcsok elérését, és meghaladását jelentette e műfajban. Belülről ismerni valamit, és mégis elfogulatlanul látni; objektíven tájékozódni a világban, nem tagadva szubjektív elkötelezettségünket; valamiben benne élni és dolgozni, és mégis nyitottnak és fogékonynak maradni minden más szempont iránt is; talán ilyen tulajdonságok magyarázzák ezt a sikert.
ISBN: 963865421X, 9789638654212
Fenner-Rivers:
Waldorf-pedagógia ismertető családoknak
A Waldorf a világ legelterjedtebb független iskolamozgalma. Egyre több Waldorf-iskolát alapítanak szülők és tanárok jelenleg Magyarországon is. Mi vonzza őket a Waldorf- pedagógiához? Ez a könyv ismerteti e különleges pedagógia történetét, alapelveit, 12 éves tantervét, hagyományait és ünnepeit. Összefoglaló munka, a Waldorf-pedagógia világát leíró cikkek gyűjteménye. Szerzői az Egyesült Államok Waldorf-mozgalmának ismert és kevéssé ismert alakjai, pedagógusok és szülők.
ISBN: 9789639986183

Videók

"...és sosem jártam iskolába." - André Stern interjú
Beszélgetés André Sternnel. Az 1971-ben született zenész, zeneszerző, gitárépítő, újságíró és író soha nem járt iskolába. Nem részesült otthoni taníttatásban sem, hanem szülei lehetővé tették, hogy képességei szabadon, a saját ritmusában bontakozzanak ki. Élményeit két könyvben örökítette meg, illetve gyakran hívják előadásokat tartani.

Advent


DE - Waldorf 100 - Der Film
Learn to Change the World zeigt Menschen rund um den Globus, die waldorfpädagogisch arbeiten. Der Film bildet den Auftakt zu weiteren Beiträgen, die zeigen sollen, wie konkrete Menschen mit konkreten Ideen auf Grundlage der Waldorfpädagogik an den pädagogischen Herausforderungen unserer Zeit arbeiten.

EN - Waldorf 100 - The Film
The film "Learn to Change the World" shows people from around the world who work on the big pedagogical tasks of our time based on Waldorf/Steiner pedagogy. It is the first of more to come which aim to show concrete approaches to these tasks.

EN - Waldorf Alumni
Our Board Chair, who is also a school parent, Todd Murray, M.D. created a slideshow to capture many of the outstanding achievements of Waldorf graduates, as well as the many successful people who have chosen Waldorf education for their own children. Find out more about our school at www.waldorfsarasota.com.

EN - Waldorf Alumni Speak Out (Egykori Waldorf diákok)
Waldorf School of the Peninsula is thrilled to release the first in a series of WSP documentaries currently under production by potentialsf. This film features WSP high school and grades alumni reflecting on their schooling and how Waldorf education shaped their identities and futures.

EN - Waldorf School Education
Waldorf education is based on the principles of Anthroposophy by Rudolf Steiner. Rudolf Steiner founded the first school in 1919 Stuttgart Germany to educate the children of the factory workers from the Waldorf Astoria Zigaretten Fabrik - hence the name. All kids, independent of social status or talent received the same instruction, which made the school a pioneer of social justice in education. The goal of a Waldorf education is to develop free, but morally responsible individuals equipped with a high degree of social competence and creative capabilities. Factual knowledge, homework and tests scores receive less attention. Storytelling and experimentation are the main method of instruction, textbooks are being avoided…

Kulcsár Gábor előadása a Waldorf Iskoláról
2013. november 29-én a Közép-budai Waldorf Iskola szervezői körének vendége volt Kulcsár Gábor, a Pesthidegkúti Waldorf iskola iskolaképviselője és osztálytanítója.

Pünkösd


Rudolf Steiner öröksége
Rudolf Steiner osztrák polihisztor, filozófus, író, tanár, a spirituális mozgalom, az antropozófia megalkotója. Szellemtudományának hatása az egész világon igen sok területen tetten érhető: ő volt a Waldorf iskolák alapítója, nevéhez fűződik a biodinamikus mezőgazdasági gazdálkodási forma és az antropozófiai orvoslás eszménye is.

Szt. Mihály időszaka


Új utak a gyógyításban 1. rész - Dr. Michaela Glöckler budapesti előadása 2015.05.21.
Kedves Barátok! Szeretettel osztjuk meg ennek a rendkívüli előadásnak a felvételét és örvendünk ha továbbadjátok, hogy minél több emberhez jusson el. Az előadás hatalmas sikere előadónkat is meggyőzte arról, hogy visszatérjen ide, ahol több mint 600 ember akarta őt meghallgatni. [...] Szeretettel a Sophianum Antropozófiai Központ munkatársai info@sophianum.eu

Vekerdy Tamás - Mi kell a gyermeknek? (1. rész)
Vekerdy Tamás gyermekpszichológus 2010. november 12-én a nyíregyházi Waldorf Iskolában tartott előadást "Mi kell a gyermeknek?" címmel. A nagy érdeklődésre való tekintettel megkértük, engedje meg, hogy azok is megtekinthessék az előadást, akik nem fértek be a terembe. Szíves hozzájárulásának köszönhetően most bárki megtekintheti a majdnem kétórás előadást teljes terjedelmében.

Waldorf iskolák
A Waldorf pedagógia az egyik legmarkánsabb irányzata a nemzetközi, de a hazai reformpedagógiai mozgalomnak is. Pedagógiai elvrendszerének (antropológiájának, fejlődéslélektanának) kidolgozója Rudolf Steiner volt. Az ő tanítása nyomán szerveződtek újjá, s kezdték újra tevékenységüket a rendszerváltást követően a magyarországi Waldorf intézmények. Mára a Waldorf-mozgalom Magyarország legdinamikusabban fejlődő -- önálló intézményi hálózattal bíró - alternatív pedagógiai irányzatává vált. A Waldorf pedagógia abból a felfogásból indul ki, hogy az ifjú embert nem az állam, a társadalom vagy egy meghatározott szakma szükségletei, hanem a saját individuális képességei és fejlődési lehetőségei, életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségletei szerint kell nevelni. A szabadon kibontakoztatott individuum hozza az emberi társadalom számára a legnagyobb valóságos hasznot. A film e felfogás és az ebből következő nevelési-tanítási gyakorlat reprezentatív bemutatására vállalkozik, számba véve és sorra bemutatva mindazon eltéréseket, jellemző sajátosságokat, melyek leginkább jellemzik ezt az általánostól eltérő iskolai gyakorlatot.

Waldorf Pedagógiai Intézet 2017
A Waldorf Pedagógiai Intézet felvétele a 2017-es tanévből a tanárképzés másodéves hallgatóival. Pár gondolat és kép a tanárképzés hogyanjairól, ill. arról, hogy miért érdemes ezt a képzést választani.