március 08

Szülők Iskolája 6. - Az első 7 év életkori sajátosságai – élet a Waldorf-óvodában

Ilona néni (Baráti Ilona, Waldorf óvónéni) előadásán a 7 éven aluli gyerekek életkori sajátosságairól beszélgethettünk, és arról, hogyan igazodik ehhez a Waldorf Óvoda. Az előadás elején a közönség megegyezett abban, hogy a cél, hogy a gyermekek boldog, felelősséget vállalni tudó, EGÉSZséges felnőttekké válhassanak.

Az első hét év a testi fejlődésé, így ebben az életkorban a legalapvetőbb szükségletük - a szeretetünk és figyelmünk mellett természetesen - a szabad játék, a szabad mozgás. Ehhez a gyermek számára biztosítanunk kell a ritmust, és az erős határokat, melyekben ő biztonsággal megélheti a szabadságát. Ezek felépítése és tartása a szülők és a pedagógusok felelőssége, nem a gyermeké. Ehhez hadd idézzem Ilona nénit: „Annyiszor mondod el, amennyire gyenge vagy…”.

Ebben az életkorban a gyermek utánzással tanul, minden érzékszervével észleli és visszatükrözi a környezetében tapasztaltakat. A gyermeket tehát nem nevelni kell – együtt kell vele élni és magunkat kell nevelni.

A feltett kérdésekre (TV hatása, délutáni foglalkozások, hisztikezelés) adott válaszok lényege az egyszerűsítés volt. Kevesebb program, kevesebb információ, kevesebb tárgy – ezeket a gyermek meghálálja.
Figyelve a tágabb környezetemben a szülőket, azt látom, hogy elvesztettük a fókuszt. Mintha a gyermekvállalással arra szerződtünk volna, hogy a gyermekeinket jó katona módjára sikeresen alakítjuk a társadalom állandóan változó és egyre elborultabb elvárásaihoz, szokásaihoz. Talán meg lehetne állni egy pillanatra, körülnézni, megdöbbenni, és megkísérelni a környezetet alakítani a gyermek igényeihez. Ezt valósítja meg a Waldorf Óvoda és Iskola.

(Rigó Izabella)