Működésünk

A működést biztosító három pillér

Óvoda

Hogyan működik és miben más

Iskola

Hogyan működik és miben más

Működésünk

Egy Waldorf intézmény olyan, mint egy háromlábú szék, vagy egy ógörög templom, három pillérrel, a fej, a szív és a kéz hármassága. Minden pillér egyformán fontos, egyformán hordozza a tető terhét. Ők hárman a pedagógiai kollégium, fenntartó, szülői kollégium. Mindegyiknek meg van a saját feladata, így lesz egy Waldorf intézmény teljes és működőképes. A pedagógiai kollégium az intézmény Szíve. Tagjai óvodánk és iskolánk óvónői, osztálytanítói és szaktanárai. Feladatuk a Waldorf szellemiség, a Waldorf pedagógia megjelenítése, közvetítése. Ezt nem csupán a gyermekek napi tanítása során teszik, hanem heti konferenciák és havi rendszerességű szülői estek alkalmával is. Így a Waldorf pedagógia mély emberismerete alapján a szülőkkel közösen kísérik gyermekeinket a felnőtté válás felé vezető útjukon.

A fenntartó képviseli a Fejet, azaz a gondolkodást, a szükséges háttér megteremtését. Az ő feladata, hogy minden fizikai elem készen álljon arra, hogy a pedagógia megvalósulhasson. Hozzájuk tartozik az épület bérlése, karbantartása, a megfelelő anyagi keret megteremtése, a napi szintű működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése. A fenntartónak e mellett még egy fontos feladata van: előre tekint. Meglátja, hová szeretné eljuttatni az intézményt a jövőben, és átgondolja, hogy ennek milyen feltételei vannak.

Intézményünk esetében a fenntartó az Aranyhal Waldorf Egyesület. Tagja bárki lehet, aki aktív szerepet szeretne vállalni a közösség és az intézmény életében. A szülői kollégium képviseli a Kezet, azaz a pedagógia és szellemiség megvalósítása, segítése, támogatása. Az ő feladatuk minden fizikai megvalósítás, legyen az egy rendezvényre sütik készítése, vagy az épület nyári felújítása. A szülők aktív részesei az intézmény működésének, napi szinten részt vesznek az intézmény működtetésében akár kétkezi munkával, vagy ötleteikkel, szavazatukkal az egyesületen keresztül. A szülői kollégium tagjai az intézménybe járó gyermekek szülei. Havonta tartanak szülői kört, melyen közösen átbeszélik a közösséget foglalkoztató kérdéseket, teendőket. Hó közben kisebb, célzottabb összejöveteleket is tartanak, például kézműveskedés, ünnepekre készülődés.

Óvoda

Az Aranyhal Waldorf Óvoda 2015. szeptember 1-jén kezdte meg működését egy csoporttal. A csoport a Waldorf pedagógiának megfelelően vegyes életkorú – hiszen ez áll a legközelebb egy család vagy közösség mindennapi életéhez. A gyerekek a mindennapi környezetben nem korcsoportokra osztva, hanem a kistestvérrel, nagytestvérrel, unokatestvérekkel, szomszéddal, szülőkkel, nagyszülőkkel töltik mindennapjait.

„Csináld utánam”, avagy utánzás és tanulás

A 0-7 éves korosztályban a gyerekek mindent utánzás alapján tanulnak: beszédet, mozgást, cselekvést, gondolkodást, érzések kifejezését, és így tovább. A felnőttek nagy bánatára a gyermek nem válogat, nem csupán a felnőttek által jónak tartott viselkedést tanulják meg. A gyermekek mindent megtanulnak, elraktároznak, magukévá tesznek. A felnőtteknek kell tehát „válogatniuk”, átgondolni, hogy mit szeretnének a gyermekeknek tanítani. Ezért fontos, hogy óvodánkban a gyermekek között tevékenykedő felnőttek utánozható mintát nyújtanak a nap folyamán. Nem a beszéden, az utasításon van a hangsúly, hanem a tevékenységeken, illetve a cselekvés minőségén. Nálunk fontos, hogy a pedagógus hogyan tesz le egy tányért az asztalra, vagy, hogy köszön meg valamit a másiknak. A gyermekek nem egy kreált, létrehozott óvodai környezetben léteznek nap, mint nap, hanem egy életszerű, valós mintát kapnak gyerekektől, és felnőttektől egyaránt. Együtt sepernek, sütnek, együtt raknak rendet, együtt köszöntik a napot.

„Meghódítom a csillagos eget”, avagy biztonság és felfedezés

A gyermekeknek alapvető igényük van a biztonságra. Kisbaba korukban az édesanyjuk ölelése megnyugtatja őket, majd amikor elkezdenek kúszni, fél szemmel odasandítanak, hogy „meg van-e még anya”. A tudat, hogy biztonságban vannak, kalandozásra, felfedezésre készteti őket. A gyermekek tevékenységek útján tanulnak, nem pedig utasításokból. Óvodánkban határozott keretek vannak, melyeken belül a gyermekek szabadon mozoghatnak. Maguk dönthetik el, hogy egy konfliktust hogyan oldjanak meg, mivel játszanak, hogyan másszanak fel a fára. Mindent ésszerű keretek között. Az egyértelmű és egyszerű szabályok azért vannak, hogy ezeket a kereteket szolgálják.

A pedagógus feladata egy nyugodt, harmonikus és biztonságos légkör megteremtése, melyben a gyerekek szabadon kipróbálhatják saját határaikat, akaratukat, kifejezhetik érzelmeiket, megtanulhatják a közösségi élet működését. Felismerhetik, hogy képesek ők alakítani saját életüket. Ehhez az is hozzájárul, hogy a játékban nincs direkt irányítás. Saját fantáziájuk, képzeletük szabhat csak határt a játékuknak.

„Ma csütörtök van, akkor sütünk”, avagy ritmus és kiszámíthatóság

Az óvoda napjai, hetei előre meghatározott ritmusban zajlanak, mivel az állandóság és a követhetőség nagyon fontos e korosztály számára. Ez is a biztonsághoz kapcsolódik. A hét minden napjának van egy saját gabonája, melyből a tízórai készül. Minden napnak van saját tevékenysége, pl. festés, sütés, gyurmázás, gyapjúkép készítés. Minden nap azonos ritmusban zajlik. A gyermekek pár hét elteltével pontosan tudják, hogy milyen tevékenység következik, és arra hogyan készüljenek fel. Utasítások nélkül tudják, hogy mikor kell rendet rakni, kezet mosni, vagy éppen kötényt kötni. A nap folyamán biztonsággal mozognak, nyugalmat lelnek a ritmikusságban. Megszokottá válik a hely és az idő, a közösség és a feladatok is. A ritmusosság nyugalmat és biztonságot ad, ezáltal tudják a gyerekek, hogy mikor lehet kiengedni a levegőt, zajongani, ugrabugrálni, szaladgálni, és mikor lehet beszívni a levegőt, lecsendesedni, befelé nézni, egymásra figyelni.

„Mi volt ma az oviban?”, avagy szülők és pedagógusok

A gyermekek életének része az óvoda és az otthoni lét is. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. Bármi történjék is az egyikben, az kihat a másikra. Annak érdekében, hogy a gyermekek saját tempójukban, harmonikusan tudjanak fejlődni, élni, fontos, hogy a szülők és a pedagógusok jól tudjanak együttműködni. Ennek érdekében havonta Szülői Esteket tartanak a pedagógusok, ahol beszámolnak az előző hónap eseményeiről, elmesélik a következő ünnepkör pontjait, megbeszélik a tennivalókat. E mellett félévente a pedagógusok fogadó órát tartanak. Ez az óra csak az adott kisgyermekről szól. A pedagógusok folyamatosan figyelemmel követik minden egyes kisgyermek életét, alakulását. Közösen megbeszélik, hogy egy-egy viselkedés mögött milyen mélyebb ok húzódhat, mi a feloldozása, a fejlődés lehetősége.

Amennyiben további kérdése van óvodánkkal kapcsolatban, keresse pedagógusainkat!

Óvodapedagógusaink

Iskola

Iskolánkat, mint világszerte minden Waldorf / Rudolf Steiner iskolát, meghatároz néhány lényeges ismérv. Például az epochális rendszerben történő oktatás, a szöveges értékelés osztályzás helyett, az ünnepek és a ritmus meghatározó szerepe. Ezekről számtalan oldalon tájékozódhat, melyhez honlapunkon a "Miért a Waldorf?" menüpont alatti link-gyűjteményben talál segítséget. Ezen a helyen inkább iskolánk sajátosságait emeljük ki.

Óvodánk és iskolánk 2015 szeptemberétől, felmenő rendszerben fogadja azokat a gyerekeket, akiknek szülei egyetértenek nevelési, oktatási elveinkkel. Épületeink Paks-Dunakömlőd könnyen megközelíthető központjában állnak, közel a természethez. Ez lehetőséget ad többek közt arra is, hogy az iskolás gyerekekkel minden pénteken kirándulni menjünk a főoktatás után. A délelőtti nagyszünetben, és délután a napközisekkel a lehető legtöbb időt töltjük az udvaron. A gyerekek „építkeznek”, ásnak (Igen, a lányok is!), egyszóval szabadon JÁTSZANAK, minden évszakban megtalálva az éppen legizgalmasabb foglalatosságot. Számunkra nincs „rossz idő”. Épp úgy örülni tudunk az esőnek, hónak, hidegnek, mint a napsütésnek és a melegnek.
Azokban a rövid szünetekben, amikor nem megyünk ki az udvarra, a gyerekek a teremben játszanak, építenek, furulyáznak, kötnek. (Igen, a fiúk is! Önszántukból.) Persze van futkosás, kiabálás, és vannak konfliktusok is. Nem félünk ezeket megélni. De az oldott, elfogadó, szeretetteljes légkörben boldog, magabiztos gyerekek fejlődnek, akik felnőttkorukban képesek lesznek nyitott szemmel nézni és látni a világ dolgait.
A tanórákon a természetes kíváncsiság felébresztése, fenntartása ad belső motivációt a tanulásra. Segítségünkre van az év, a hónapok, a hetek, és a napok ritmusa is. A főoktatással azonos hangsúlyt fektetünk a művészeti, a nyelvi, és a mozgásos órákra.
Összefogó, egymást segítő szülői közösségre talál, aki hozzánk csatlakozik. Szoros a kapcsolat és az együttműködés a szülői kör és a pedagógusok között is. Tanári karunk ereje szintén összetartásunkban, lelkesedésünkben, fejlődés iránti vágyunkban rejlik.

Pedagógusaink